Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Łomżą (7–10 września 1939)

Pomnik upamiętniający 33 pułk w Łomży.

fot.Patryk Korzeniecki/lic. CC BY-SA 3.0 Pomnik upamiętniający 33 pułk w Łomży.

Bitwa pod Łomżą, Łomża (7–10 września 1939) – w czasie kampanii wrześniowej miasto Łomża było uporczywie bronione przez 33 pułk Strzelców Kurpiowskich (dowódca – podpułkownik dyplomowany Lucjan Stanek) z 18 Dywizji Piechoty, wchodzący w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, przed oddziałami 21 Korpusu Pancernego z 4 Armii niemieckiej, usiłującymi dokonać głębokiego obejścia pozycji polskich od wschodu. 10 września zagrożone okrążeniem jednostki polskie wycofały się na południe.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Kampania wrześniowa. Wybrane bitwy z początku wojny obronnej 1939 roku: