Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwy w Lasach Lipskich i Janowskich (9–15 czerwca 1944)

W miejscu największych starć, Porytowym Wzgórzu, wzniesiono na pamiątkę pomnik.

fot.Szater/CC BY-SA 3.0 W miejscu największych starć, Porytowym Wzgórzu, wzniesiono na pamiątkę pomnik.

Bitwy w Lasach Lipskich i Janowskich (9–15 czerwca 1944) – działania niemieckie w ramach operacji Sturmwind I na terenie okupowanej Polski.

W czerwcu 1944 Niemcy przystąpili do realizacji operacji „Sturmwind I” („Huragan I”), mającej na celu likwidację oddziałów partyzanckich, stacjonujących w Lasach Lipskich na południowej Lubelszczyźnie, na zachód od Janowa Lubelskiego. 9 czerwca oddziały niemieckie, liczące około 25 tysięcy żołnierzy, okrążyły zgrupowanie jednostek Armii Ludowej (głównie 1 Brygady Armii Ludowej imienia Ziemi Lubelskiej i Brygady imienia W. Wasilewskiej) oraz oddziałów radzieckich (łącznie około 3 tysiące ludzi).

Po trwających przez cały dzień 11 czerwca walkach obronnych zgrupowanie to zdołało w nocy z 11 na 12 czerwca przejść na południowy wschód ku Lasom Janowskim i tam zorganizować obronę w rejonie wzniesienia Porytowe Wzgórze, nad rzeką Branwią. 14 czerwca Niemcy zaatakowali pozycje partyzantów. Pomimo ciężkich strat (około 100 zabitych i 70 rannych) zgrupowaniu, dowodzonemu przez radzieckiego oficera podpułkownika Nikołaja Prokopiuka, udało się w całodziennej bitwie uniknąć rozbicia, a następnie przejść w nocy z 14 na 15 czerwca na południowy wschód w rejon Puszczy Solskiej, gdzie rozlokowano się nad rzeką Sopot.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy partyzanckie i walki na terenie kraju przed powstaniem warszawskim: