Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Pierwsza bitwa w Lasach Suchedniowskich (28 października 1943)

Kapitan Jan Piwnik pseudonim "Ponury" stał na czele partyzantki w rejonie Gór Świętokrzyskich.

fot.domena publiczna Kapitan Jan Piwnik pseudonim „Ponury” stał na czele partyzantki w rejonie Gór Świętokrzyskich.

Pierwsza bitwa w Lasach Suchedniowskich, Lasy Suchedniowskie (28 października 1943) – starcie oddziałów partyzanckich z wojskami niemieckimi w trakcie II wojny światowej.

Wskutek denuncjacji agenta gestapo (podporucznik Jerzy Wojnowski, pseudonim „Motor”) jednostki niemieckie uczestniczące w przeciwpartyzanckiej operacji o kryptonimie „Memel” (około 4 tysiące żołnierzy, policjantów i żandarmów) zdołały niepostrzeżenie okrążyć i zaatakować zgrupowanie Armii Krajowej pod dowództwem kapitana Jana Piwnika, pseudonim „Ponury” (około 400 partyzantów). Stacjonujący w rejonie wzgórza 326 (tak zwany Wykus) położonego w lasach na wschód od Suchedniowa (północna Kielecczyzna) oddział partyzancki zdołał – z dużymi stratami (36 poległych) – przebić się w dwóch grupach przez pierścień okrążenia.

Zobacz też hasło poświęcone drugiej bitwie w Lasach Suchedniowskich.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy partyzanckie i walki na terenie kraju przed powstaniem warszawskim: