Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

12 czerwca. W 1848 roku zakończył się Zjazd Słowiański w Pradze

Najważniejsze rocznice

W Pradze pojawiło się 340 przedstawicieli różnych narodów słowiańskich.

fot.domena publiczna W Pradze pojawiło się 340 przedstawicieli różnych narodów słowiańskich.

12 czerwca 1848 roku zakończył się Zjazd Słowiański, w którym uczestniczyli Polacy, Słowacy, Ukraińcy, Serbowie, Chorwaci, Czesi i Rosjanie. Odbywające się w Pradze spotkanie trwało od 2 czerwca.

Inicjatywa zjazdu wyszła od słowackiego poety i naukowca, Pavola Jozefa Šafárika, oraz chorwackiego hrabiego, Josipa Jelačicia. Organizacją zajęli się czescy aktywiści: František Palacký, Karel Zap, Karel Havlíček Borovský oraz František Ladislav Rieger. W odpowiedzi na rozsyłane zaproszenia Pradze pojawiło się 340 przedstawicieli narodów słowiańskich, w tym anarchista Michaił Bakunin i polski mesjanista Karol Libelt.

Spotkanie związane było z nasilającymi się procesami wynaradawiania – zwłaszcza germanizacji i madziaryzacji – którym poddawane były liczne społeczności słowiańskie. Ukoronowaniem zjazdu było przyjęcie manifestu skierowanego do narodów europejskich. Uczestnicy, głosząc hasła wolności, równości i braterstwa, domagali się końca ucisku Słowian znajdujących się pod rządami innych nacji.