Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

9 czerwca. W 1815 roku zakończył się kongres wiedeński

Najważniejsze rocznice

Akt końcowy zbierał liczne postanowienia, które podjęto w trakcie obrad kongresu.

fot.domena publiczna Akt końcowy zbierał liczne postanowienia, które podjęto w trakcie obrad kongresu.

9 czerwca 1815 roku podpisano akt końcowy kongresu wiedeńskiego, którego obrady trwały od września 1814 roku. Konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele wielu państw i miast europejskich, miała na celu wypracowanie nowych zasad ładu na kontynencie po zmianach przyniesionych przez rewolucję francuską i wojny napoleońskie.

Największy wpływ na przebieg obrad zyskały Rosja, Wielka Brytania, Austria i Prusy. Stopniowo coraz większe znaczenie miał też głos francuski. Decyzje zapadały przy tym nie tylko w trakcie oficjalnej części spotkań, ale także podczas towarzyszących zjazdowi bali i uroczystości. Dlatego też nazywany jest on niekiedy „tańczącym kongresem”.

Nowy porządek europejski oparto na zasadach restauracji, legitymizmu i równowagi sił. Akt końcowy, podsumowujący i zbierający liczne porozumienia podpisywane w trakcie trwania kongresu, zawierał między innymi szereg postanowień terytorialnych. Utworzono Królestwo Zjednoczonych Niderlandów oraz Związek Niemiecki. W miejsce powstałego za sprawą Napoleona Księstwa Warszawskiego ustanowiono okrojone terytorialnie Królestwo Polskie, połączone unią z Rosją.

Pod dokumentem podpisy złożyli reprezentanci Austrii, Francji, Portugalii, Prus, Rosji, Szwecji i Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Dwa lata później traktat ratyfikowała też Hiszpania. Ład ustalony na kongresie przetrwał prawie sto lat, do wybuchu pierwszej wojny światowej.