Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Zaborecznem (1 lutego 1943)

Franciszek Bartłomowicz, pseudonim"Grzmot".

fot.Tau2022/lic. CC BY-SA 4.0 Franciszek Bartłomowicz, pseudonim”Grzmot”.

Bitwa pod Zaborecznem, Zaboreczno (1 lutego 1943) – bitwa partyzancka stoczona w trakcie tak zwanego powstania zamojskiego w latach niemieckiej okupacji.

Skoncentrowane w lesie w rejonie Zaboreczna, na północny zachód od Tomaszowa Lubelskiego, liczące łącznie około 400 partyzantów oddziały 3, 4, 5 i 11 kompanii Batalionów Chłopskich oraz pluton Armii Krajowej, pod dowództwem komendanta obwodu tomaszowskiego Batalionów Chłopskich majora Franciszka Bartłomowicza, pseudonim „Grzmot”, stoczyły całodzienną bitwę ze zgrupowaniem niemieckim (około 500–600 osób) skierowanym do pacyfikacji okolicznych wiosek, w których przebywali uciekinierzy z wysiedlonych wsi Zamojszczyzny. Po odparciu trzech ataków nieprzyjaciela, wraz z zapadnięciem zmroku oddziały polskie wycofały się na wschód, w pobliże gajówki Róża w lasach ordynacji zamojskiej. Następnego dnia stoczyły tam potyczkę z jednostkami niemieckimi.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy partyzanckie i walki na terenie kraju przed powstaniem warszawskim: