Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa w Puszczy Solskiej (21–25 czerwca 1944)

Mosiężny orzełek Armii Krajowej.

fot.Topory/lic. CC BY-SA 4.0 Mosiężny orzełek Armii Krajowej.

Bitwa w Puszczy Solskiej, Puszcza Solska (21–25 czerwca 1944) – walka partyzancka stoczona na terenie Polski z oddziałami niemieckimi.

Bitwa stoczona pomiędzy oddziałami Armii Ludowej (głównie z 1 Brygady Armii Ludowej imienia Ziemi Lubelskiej oraz Brygady imienia W. Wasilewskiej), oddziałami partyzantów radzieckich oraz zgrupowaniem Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich (łącznie blisko 5 tysięcy osób, z czego 3 tysiące stanowili członkowie oddziałów radzieckich) a jednostkami niemieckimi, uczestniczącymi w operacji „Sturmwind II” („Huragan II”), mającej na celu likwidację zgrupowania partyzanckiego, stacjonującego w kompleksie leśnym, położonym na terenie południowej Lubelszczyzny, na południowy wschód od Biłgoraja.

21 czerwca w rejonie Tanwi Niemcy uderzyli na pozycje zgrupowania Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, dowodzonego przez majora Edwarda Markiewicza, pseudonim „Kalina”, który wycofał swoje oddziały na południe. 22 czerwca oddziały niemieckie zaatakowały również zgrupowanie Armii Ludowej oraz partyzantów radzieckich. Pierwsze z nich przebiło się przez pierścień okrążenia w nocy z 22 na 23 czerwca i odeszło do lasów janowskich, drugie przełamało pozycje przeciwnika następnej nocy i podążyło w Rzeszowskie. Pozostałe w okrążeniu oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich zostały przez Niemców zepchnięte na bagna w rejonie wsi Osuchy i w dniach 2425 czerwca zniszczone.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy partyzanckie i walki na terenie kraju przed powstaniem warszawskim: