Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

14 czerwca. W 1381 roku król Anglii Ryszard II spotkał się z przywódcą powstania ludowego Watem Tylerem

Najważniejsze rocznice

Król w rozmowie z przywódcą rewolty zgodził się na wiele ustępstw. Jego zapał reformatorski skończył się jednak wraz ze śmiercią Tylera.

fot.Jean Froissart/domena publiczna Król w rozmowie z przywódcą rewolty zgodził się na wiele ustępstw. Jego zapał reformatorski skończył się jednak wraz ze śmiercią Tylera.

14 czerwca 1381 roku król Anglii Ryszard II spotkał się z Watem Tylerem, przywódcą powstania ludowego, które wybuchło w maju tego roku. Monarcha zgodził się na część żądań rebeliantów, w tym na zniesienie poddaństwa i zmniejszenie obciążeń chłopskich.

Chłopska rewolta, zwana też od nazwiska głównego działacza powstaniem Wata Tylera, objęła znaczną część Anglii. Była odpowiedzią na społeczno-ekonomiczne napięcia wywołane między innymi epidemią czarnej śmierci w latach 40. XIV wieku, a także podwyżkami podatkowymi z okresu wojny stuletniej. Walczący domagali się zniesienia klas społecznych, pragnąc utworzenia bezklasowej „Wielkiej Społeczeności”

Buntownicy 13 czerwca dotarli do Londynu. Zaatakowali miejski areszt, zniszczyli też rezydencję królewską w pałacu Savoy i podpalili wiele budynków w okolicy Temple. Następnego dnia weszli do Tower, zabijając Lorda Kanclerza i Lorda Wielkiego Skarbnika. Wobec tych posunięć czternastoletni wówczas Ryszard II zgodził się na spotkanie z przedstawicielami rebeliantów i postanowił spełnić część ich żądań.

Zwycięstwa te były jednak krótkotrwałe. Podczas dalszych pertraktacji, toczonych 15 czerwca, doszło do sprzeczki, która skończyła się śmiercią Tylera. Pozbawieni przywódcy powstańcy zostali szybko pokonani, a korzystne dla nich reformy cofnięte.