Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Bolonię (9–21 kwietnia 1945)

Generał Bronisław Duch.

fot.domena publiczna Generał Bronisław Duch.

Bitwa o Bolonię (9–21 kwietnia 1945) bitwa stoczona przez wojska alianckie na froncie włoskim.

Po okresie trwających od 1 stycznia do 8 kwietnia działań obronnych nad rzeką Senio, przepływającą na południowy wschód od Bolonii, 9 kwietnia 2 Korpus Polski (pełniący obowiązki dowódcy generał dywizji Zygmunt Bohusz-Szyszko) rozpoczął natarcie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż szosy nr 9 (Via Emilia), prowadzącej z miejscowości Faenza do Bolonii. Główną siłę uderzeniową Korpusu stanowiła 3 Dywizja Strzelców Karpackich (dowódca – generał brygady Bronisław Duch), którą na lewym skrzydle wspomagało Zgrupowanie „Rud” (3 i 4 Brygada Piechoty) pod dowództwem pułkownika dyplomowanego Klemensa Rudnickiego.

Po osiągnięciu linii rzeki Santerno (13 kwietnia) oraz zdobyciu miejscowości Imola (14 kwietnia) oddziały polskie zostały przegrupowane. W miejsce 3 Dywizji Strzelców Karpackich wprowadzono 5 Kresową Dywizję Piechoty (dowódca – generał brygady Nikodem Sulik) oraz tak zwane Zgrupowanie „Rak” (2 Brygada Pancerna pod dowództwem generała brygady Bronisława Rakowskiego). Nowe natarcie Korpusu, rozpoczęte 14 kwietnia, doprowadziło 16 kwietnia do rozbicia oporu jednostek niemieckiej 10 Armii (dowódca – generał H. von Vietinghoff-Schell) na linii rzeki Sillaro oraz uchwycenia 19 kwietnia linii kanału Il Fossatone oraz rzeki Gaiana.

W tym czasie ruszyło natarcie sąsiadującej z 2 Korpusem Polskim od zachodu 5 Armii amerykańskiej, która przełamawszy w rejonie wzgórza 668 (Monte Sole) opór niemieckiej 157 Dywizji Piechoty, rozpoczęła marsz w kierunku północnym – na Bolonię. Wykorzystując tę sytuację, 21 kwietnia jednostki polskie dokonały kolejnego przegrupowania – w miejsce Zgrupowania „Rak” do akcji ponownie weszła 3 Dywizja Strzelców Karpackich – a następnie przełamały ostatnią linię obrony niemieckiej na rzece Idice, zajmując jeszcze tego samego dnia Bolonię oraz miejscowości położone na północ od tego miasta: Corticella, Quarto oraz Granarolo.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Nasze publikacje o bitwie o Bolonię (1945):

Oddziały Wojska Polskiego formowane były z udziałem Zwiazku Radzieckiego. Przeprowadzane były na przykład wspólne ćwiczenia. Czy rzeczywiście współpraca była jednak taką sielanką?

Druga wojna światowa | 06.06.2018 | Autor:

Wyjście z „domu niewoli”. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR

Zawarcie układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 roku otworzyło nowy rozdział w stosunkach polsko-radzieckich. Jego elementem było utworzenie w ZSRR Polskich Sił Zbrojnych. Już wkrótce formacja pod komendą generała Władysława Andersa musiała jednak opuścić „sojusznicze” ziemie… 

Materiały portalu CiekawostkiHistoryczne.pl poświęcone bitwie o Bolonię (1945):

Żołnierze 1 Pułku Ułanów Krechowieckich na ulicach Bolonii.

artykuł | 17.12.2018 | Autor:

Ostatni wielki triumf Polaków w czasie II wojny światowej. Czy wiesz, o którą bitwę chodzi?

Losy Polski były już przypieczętowane. Nasi żołnierze nie zamierzali jednak składać broni. W ostatnich dniach wojny zadali Niemcom dotkliwą klęskę. I to oni wkroczyli jako wyzwoliciele do jednego z najważniejszych włoskich miast.

W czasie walk we Włoszech żołnierze generała Andersa stoczyli wiele krwawych bitew.

artykuł | 17.04.2017 | Autor:

Polska ofiara z krwi. Poznaj bitwy, w których Armia Andersa poniosła najdotkliwsze straty

Maki czerwieniły się nie tylko pod Monte Cassino. Podczas zażartych walk we Włoszech poległo 2301 polskich żołnierzy. Przypominamy bitwy, które dla wielu kolumbów okazały się ostatnimi. I bez których 8 maja nie świętowalibyśmy zakończenia wojny.

Polskie bitwy na froncie włoskim II wojny światowej: