Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

21 kwietnia. W 1920 roku Polska i Ukraińska Republika Ludowa zawarły tajną konwencję polityczną

Najważniejsze rocznice

Tajne porozumienie stworzyło fundament dla zawarcia przez Polskę i Ukrainę sojuszu wojskowego, wymierzonego w bolszewików.

fot.domena publiczna Tajne porozumienie stworzyło fundament dla zawarcia przez Polskę i Ukrainę sojuszu wojskowego, wymierzonego w bolszewików.

21 kwietnia 1920 roku Rzeczpospolita Polska i Ukraińska Republika Ludowa zawarły w Warszawie tajną konwencję polityczną. Określała ona granice między państwami i stanowiła podstawę do podpisania kilka dni później sojuszu wojskowego wymierzonego w bolszewików.

Polska, wcześniej nieuznająca istnienia URL, zdecydowała się na podjęcie rozmów z Symonem Petlurą, szefem ukraińskiego Dyrektoriatu, licząc na zbudowanie frontu antybolszewickiego. Na mocy zawartego porozumienia oficjalnie uznano prawo wschodniego sąsiada do samostanowienia. Ukraina zrzekła się pretensji do Galicji Wschodniej i Wołynia oraz obiecała Polsce pomoc militarną.

Uzupełnieniem umowy była konwencja wojskowa, podpisana 24 kwietnia 1920 roku. Polsko-ukraińska ofensywa ruszyła dzień później.

Układy między Polską a URL pozostawały w mocy przez niecały rok. Anulował je traktat ryski z 18 marca 1921 roku, uznający istnienie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad – wspieranego przez tworzący się Związek Radziecki reżimu, który zastąpił URL.