Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

1 stycznia. W 1882 roku Grecja ogłosiła niepodległość

Najważniejsze rocznice

Wojna o niepodległość Grecji trwała od 1821 do 1830 roku.

fot.Peter von Hess/domena publiczna Wojna o niepodległość Grecji trwała od 1821 do 1830 roku.

1 stycznia 1822 roku Zgromadzenie Narodowe w Epidauros proklamowało niepodległość Grecji. Wojna o wyzwolenie spod dominacji Imperium Osmańskiego trwała wówczas już niemal od roku.

Tereny dzisiejszej Grecji pozostawały pod władzą Imperium Osmańskiego od XV wieku. Ich mieszkańcy nieraz organizowali powstania przeciw muzułmańskim rządom, jednak dopiero zryw z 1821 roku okazał się zwycięski.

Nowe państwo zaczęto organizować niedługo po wybuchu wojny, choć do jej końca było jeszcze daleko. W grudniu 1821 roku rewolucjoniści uformowali w Epidauros Zgromadzenie Narodowe, które nadało przyszłej Grecji tymczasową konstytucję. Dokument ten zawierał także deklarację niepodległości, w której wypowiadano „narodową i świętą wojnę” przeciwko Imperium, by „odzyskać prawa do wolności osobistej, własności i honoru”.

Walczącemu o wyzwolenie narodowi nadano ustrój republikański. Utrzymał się on do końca wojny, co nastąpiło w 1830 roku. Wkrótce potem Pierwsza Republika Grecka zakończyła swoje istnienie, ustępując niepodległemu Królestwu Grecji.