Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

13 kwietnia. W 1945 roku Armia Czerwona zdobyła Wiedeń

Najważniejsze rocznice

Pierwsze oddziały Armii Czerwonej pojawiły się na przedpolu Wiednia w pierwszym tygodniu kwietnia 1945 roku.

fot.A. Grigoryev/domena publiczna Pierwsze oddziały Armii Czerwonej pojawiły się na przedpolu Wiednia w pierwszym tygodniu kwietnia 1945 roku.

13 kwietnia 1945 roku Armia Czerwona zdobyła Wiedeń. Ofensywa radziecka, mająca na celu odbicie stolicy Austrii, trwała od 16 marca. W akcji brały udział armie 2. i 3. Frontu Ukraińskiego. Miasta bronił między innymi II Korpus Pancerny SS.

Armia Czerwona skierowała się w stronę Bratysławy i Wiednia po zdobyciu Budapesztu w lutym 1945 roku. Wkroczenie na Słowację opóźniła jednak ostatnia wielka niemiecka ofensywa, która 17 lutego ruszyła z granicy słowacko-węgierskiej. Z jej powodu w jeszcze w połowie marca siły 2 i 3 Frontu Ukraińskiego wciąż znajdowały się na Węgrzech.

Dopiero od 16 marca armie radzieckie zaczęły powoli zmierzać w stronę stolicy Austrii. 4 kwietnia zdobyto Bratysławę. Szturm na Wiedeń ruszył w kolejnych dniach. Jednocześnie wewnątrz miasta ofensywę Armii Czerwonej wspomagał ruch oporu pod dowództwem Carla Szokolla, który chciał uchronić metropolię przed zniszczeniem.

Walki o śródmieście toczyły się od 9 kwietnia. Ostatecznie większość obrońców skapitulowała 13 kwietnia. II Korpus Pancerny wraz z dowódcą, Wilhelmem Bittrichem, wycofał się z miasta.