Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Piedimonte san Germano (20–25 maja 1944)

Mapa przedstawiająca niemieckie linie obronne we Włoszech.

fot.Stephen Kirrage/lic. CC BY-SA 3.0 Mapa przedstawiająca niemieckie linie obronne we Włoszech.

Bitwa o Piedimonte san Germano (20–25 maja 1944) – bitwa stoczona we Włoszech w trakcie II wojny światowej.

Po przełamaniu przez 2 Korpus Polski (dowódca – generał dywizji Władysław Anders) „linii Gustawa” w rejonie Monte Cassino oddziały polskie przystąpiły 20 maja do ataku na pozycje niemieckie w rejonie miejscowości Piedimonte san Germano, położonej na północnym stoku doliny rzeki Liri, na północny zachód od wzgórza klasztornego. Miejscowości tej, stanowiącej silny punkt oporu w kompleksie umocnień niemieckich zwanych „linią Hitlera” („Senger-Riegel”), broniły jednostki 1 Dywizji Spadochronowej. Zadanie jej zdobycia powierzono improwizowanej grupie „Bob” (dowódca – podpułkownik dyplomowany Władysław Bobiński).

W skład grupy weszły jednostki mniej wyczerpane bitwą pod Monte Cassino, między innymi: 6 pułk pancerny, V batalion 5 Kresowej Dywizji Piechoty, XVIII batalion 3 Dywizji Strzelców Karpackich oraz kompania ochrony sztabu Korpusu. Jednostki te wykonały w dniach 20–22 maja trzy uderzenia na pozycje niemieckie, nie zdołały ich jednak przełamać, osiągając jedynie lokalne sukcesy. W nocy z 24 na 25 maja zagrożeni oskrzydleniem Niemcy rozpoczęli odwrót. Opuszczone Piedimonte san Germano zostało zajęte przez wojska polskie rankiem 25 maja. Straty 2 Korpusu Polskiego w bitwie o miasto wyniosły 208 zabitych i rannych.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Materiały portalu CiekawostkiHistoryczne.pl poświęcone bitwie o Piedimonte san Germano (1944):

W czasie walk we Włoszech żołnierze generała Andersa stoczyli wiele krwawych bitew.

artykuł | 17.04.2017 | Autor:

Polska ofiara z krwi. Poznaj bitwy, w których Armia Andersa poniosła najdotkliwsze straty

Maki czerwieniły się nie tylko pod Monte Cassino. Podczas zażartych walk we Włoszech poległo 2301 polskich żołnierzy. Przypominamy bitwy, które dla wielu kolumbów okazały się ostatnimi. I bez których 8 maja nie świętowalibyśmy zakończenia wojny.

Polskie bitwy na froncie włoskim II wojny światowej: