Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad rzeką Chienti (21 czerwca 1944)

Krzyż żelazny z liśćmi dębu- jedno z odznaczeń nadanych H. Hoppe.

fot.Bruce Marvin/domena publiczna Krzyż żelazny z liśćmi dębu- jedno z odznaczeń nadanych H. Hoppe.

Bitwa nad rzeką Chienti (21 czerwca 1944) – bitwa stoczona na froncie włoskim, poprzedzająca bitwę o Ankonę.

Po bitwach pod Monte Cassino i Piedimonte San Germano 2 Korpus Polski (dowódca – generał dywizji Władysław Anders) otrzymał rozkaz przegrupowania sił i przejścia do pościgu za oddziałami 278 i 71 Dywizji Piechoty ze składu 51 Korpusu (dowódca – generał H. Hoppe) 10 Armii niemieckiej, które wycofywały się na północ wzdłuż włoskiego wybrzeża Adriatyku. Realizując to zadanie, jednostki polskie napotkały 21 czerwca na silny opór przeciwnika wzdłuż północnego brzegu rzeki Chienti, przepływającej na południe od ważnego portu Ankona. Oddziały 2 Korpusu Polskiego podjęły dziewięciodniowe uporczywe walki o przełamanie tej linii obrony.

30 czerwca, w obawie przed okrążeniem od zachodu przez dywizje lewego skrzydła 8 Armii brytyjskiej, w ramach, których prowadził działania 2 Korpusu Polskiego, Niemcy rozpoczęli odwrót z pozycji nad Chienti ku Ankonie.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy na froncie włoskim II wojny światowej: