Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Walki na Linii Gotów (25 sierpnia–1 września 1944)

Linia Gotów stanowiła pas umocnień niemieckich osłaniających dolinę Padu podczas II wojny światowej.

fot.Sierż. Dawson/domena publiczna Linia Gotów stanowiła pas umocnień niemieckich osłaniających dolinę Padu podczas II wojny światowej.

Walki o Linię Gotów, walki na Linii Gotów (25 sierpnia–1 września 1944) – walki o system umocnień niemieckich we Włoszech w toku II wojny światowej.

Po bitwie pod Ankoną 2 Korpus Polski (dowódca – generał dywizji Władysław Anders) uczestniczył w pierwszej fazie przełamywania systemu umocnień niemieckich (Goten-Stellung) zbudowanych w poprzek Półwyspu Apenińskiego na terenie środkowych Włoch, celem osłony doliny Padu od południa. W dniach 1822 sierpnia jednostki Korpusu osiągnęły południowy brzeg rzeki Metauro, wpadającej do Adriatyku na południe od umocnień niemieckich w rejonie miasta Pesaro. 25 sierpnia oddziały 8 Armii brytyjskiej, w skład, której wchodził 2 Korpus Polski, rozpoczęły natarcie wzdłuż wybrzeża adriatyckiego na północ, celem wyparcia przeciwnika z przedpola Linii Gotów.

Do 30 sierpnia 8 Armia osiągnęła południowy brzeg rzeki Foglia, zaś następnego dnia nacierający na lewo od jednostek polskich 1 Korpus Kanadyjski dokonał włamania w główną linię obrony niemieckiej w rejonie miejscowości Borgo Santa Maria. Wykorzystując ten sukces, 1 września oddziały 3 Dywizji Strzelców Karpackich (dowódca – generał brygady Bronisław Duch) zdołały częściowo przełamać Linię Gotów na swoim odcinku działania, po czym zajęły nadmorską miejscowość Castel di Mezzo, rozbijając większość wycofujących się tamtędy oddziałów 1 pułku 1 Dywizji Spadochronowej. 2 września 2 Korpus Polski skierowany został przez dowództwo 8 Armii na zaplecze frontu celem wypoczynku.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Materiały portalu CiekawostkiHistoryczne.pl poświęcone walkom na Linii Gotów (1944):

W czasie walk we Włoszech żołnierze generała Andersa stoczyli wiele krwawych bitew.

artykuł | 17.04.2017 | Autor:

Polska ofiara z krwi. Poznaj bitwy, w których Armia Andersa poniosła najdotkliwsze straty

Maki czerwieniły się nie tylko pod Monte Cassino. Podczas zażartych walk we Włoszech poległo 2301 polskich żołnierzy. Przypominamy bitwy, które dla wielu kolumbów okazały się ostatnimi. I bez których 8 maja nie świętowalibyśmy zakończenia wojny.

Polskie bitwy na froncie włoskim II wojny światowej: