Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Wizną (8–10 września 1939)

Mural w Wiźnie przedstawiający żołnierzy kapitana Raginisa.

fot.Arkadiusz Zarzecki/lic. CC BY-SA 3.0 Mural w Wiźnie przedstawiający żołnierzy kapitana Raginisa.

Bitwa pod Wizną, obrona Wizny (8–10 września 1939) – bitwa rozegrana w trakcie kampanii wrześniowej, zaliczana do grupy tak zwanych polskich Termopil.

Umocniona pozycja obronna w rejonie Wizny u ujścia Biebrzy do Narwi, której załogę stanowiło około 720 żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa, została zaatakowana 7 września przez nacierające z północy oddziały rozpoznawcze 10 Dywizji Pancernej, wchodzącej w skład XXI Korpusu ze składu niemieckiej 3 Armii. Po ich odparciu, następnego dnia działania zaczepne rozpoczęły pododdziały brygady fortecznej „Lötzen”.

Do rozstrzygającej bitwy doszło jednak dopiero 9 września, kiedy to na kierunek natarcia niemieckiego został wprowadzony XIX Korpus Pancerny (dowódca – generał Heinz Guderian), którego zadaniem było przełamanie polskiej obrony na linii Narwi i wyprowadzenie natarcia w kierunku Brześcia celem głębokiego oskrzydlenia wojsk polskich od północy. Po całodziennej walce z liczącymi blisko 30 tysięcy żołnierzy wojskami przeciwnika, wspieranymi przez lotnictwo, artylerię oraz broń pancerną, polska linia obronna została przełamana. Pojedyncze schrony kontynuowały walkę do południa 11 września. Kapitan Raginis, broniący się do końca w schronie numer 6 w rejonie Strękowej Góry, popełnił samobójstwo.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy kampanii wrześniowej: