Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Iłżą (8–9 września 1939)

Iłża na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1934 roku

Iłża na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1934 roku

Bitwa pod Iłżą (8–9 września 1939) – starcie pomiędzy Armią „Prusy” a niemieckim XV Korpusem Lekkim w trakcie kampanii wrześniowej.

Wskutek szybkich postępów wojsk niemieckich w marszu na Warszawę, dowodzone przez generała Stanisława Skwarczyńskiego tak zwane zgrupowanie południowej odwodowej armii „Prusy”, złożone z niegotowych jeszcze do walki 3, 12 i 36 Dywizji Piechoty oraz grupy bojowej pułkownika dyplomowanego Kazimierza Glabisza, koncentrujące się w trójkącie Końskie– Skarżysko-Kamienna–Kielce, rozpoczęło w nocy z 7 na 8 września odwrót za Wisłę. W okolicach Iłży, na południe od Radomia, zostało powstrzymane przez jednostki XV Korpusu niemieckiej 10 Armii, które do wieczora 8 września zdołały rozbić w rejonie Piłatki 3 Dywizję Piechoty, zaś w ciągu następnych dwóch dni zniszczyły w lasach starachowickich 12 i 36 Dywizję Piechoty.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy kampanii wrześniowej: