Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Walki o przełamanie Wału Pomorskiego (31 stycznia–12 lutego 1945)

W trakcie walk o Wał Pomorski w 1945 roku na wyposażeniu Ludowego Wojska Polskiego były czołgi T-34/85.

fot.Przemysław Jahr/domena publiczna W trakcie walk o Wał Pomorski w 1945 roku na wyposażeniu Ludowego Wojska Polskiego były czołgi T-34/85.

Walki o przełamanie Wału Pomorskiego, Wał Pomorski (31 stycznia–12 lutego 1945) – działania zbrojne w ramach operacji pomorskiej prowadzone w silnie ufortyfikowanym pasie umocnień niemieckich (Pommernstellung), biegnącym od Ustki nad Bałtykiem, poprzez Słupsk, Szczecinek, Wałcz do Santoka nad Notecią.

W walkach o przełamanie środkowego odcinka umocnień (rejon Szczecinek–Wałcz) uczestniczyły jednostki 1 Armii Wojska Polskiego (dowódca – generał dywizji Stanisław Popławski), które 31 stycznia, po zdobyciu Złotowa, osiągnęły linię Gwdy w rejonie silnie bronionych miejscowości Podgaje, Jastrowie i Ptusza. 3 lutego działające na prawym skrzydle wojsk polskich oddziały 1 Dywizji Piechoty zdobyły, po bardzo ciężkich walkach, Podgaje. W tym samym czasie lewoskrzydłowa 4 Dywizja Piechoty zajęła 1 lutego Ptuszę, a w nocy z 2 na 3 lutego, wspólnie z 6 Dywizją Piechoty, która zastąpiła wykrwawioną 1 Dywizję Piechoty, zdobyła Jastrowie.

Działania te umożliwiły oddziałom polskim wyjście na przedpole tak zwanej pozycji głównej Wału (linii D-1) w rejonie Nadarzyce–Zdbice–jezioro Zdbiczno (na północ od Wałcza). 4 lutego rozpoczęto natarcie, które w dwa dni później doprowadziło do zajęcia Nadarzyc i przełamania linii D-1. W następnych dniach 1 Armia Wojska Polskiego kontynuowała natarcie w kierunku południowo-zachodnim. Wieczorem 10 lutego oddziały 1 i 2 Dywizji Piechoty zajęły Mirosławiec, a 12 lutego Łowicz Wałecki.

Działania jednostek polskich doprowadziły do odcięcia dróg odwrotu wojskom niemieckim broniącym Wałcza, który 11 lutego został zajęty przez wojska radzieckiej 47 Armii. W walkach o Wał Pomorski poległo 1780 żołnierzy polskich, 2767 zostało rannych, a 1055 zaginęło. Straty niemieckie zadane przez 1 Armię Wojska Polskiego wyniosły około 8 tysięcy zabitych i rannych.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Nasze publikacje o walkach o przełamanie Wału Pomorskiego (1945):

Zygmunt Bauman

Powojnie | 08.01.2018 | Autor:

Czy Bauman rzeczywiście dostał Krzyż Walecznych za zwalczanie żołnierzy wyklętych? Historyk IPN oskarża, ale prawda może wyglądać zupełnie inaczej

Wśród odznaczeń Zygmunta Baumana znajduje się Krzyż Walecznych. Media, pamiętające o komunistycznym zaangażowaniu wybitnego socjologa, chętnie powtarzają, że otrzymał go za zwalczanie polskiego podziemia. Jak było naprawdę?

Polskie bitwy na froncie wschodnim w 1945 roku: