Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Operacja Pomorska (1–7 marca 1945)

Grupa uciekinierów z Prus Wschodnich.

fot.Bundesarchive/CC BY-SA 3.0 de Grupa uciekinierów z Prus Wschodnich.

Operacja Pomorska, operacja wschodniopomorska (1–7 marca 1945) – operacja Armii Czerwonej przeprowadzona na froncie wschodnim przy udziale oddziałów ludowego Wojska Polskiego.

Po przełamaniu Wału Pomorskiego jednostki 1 Armii Wojska Polskiego (dowódca – generał dywizji Stanisław Popławski) wzięły udział w likwidacji niemieckiej Grupy Armii „Weichsel” (dowódca – Reichsführer SS Heinrich Himmler), broniącej Pomorza Zachodniego. Oddziały polskie, działające na styku 1 i 2 Frontu Białoruskiego w rejonie Nadarzyce–Łowicz Wałecki, na północny zachód od Wałcza, otrzymały zadanie przełamania siłami 1, 2, 4 i 6 Dywizji Piechoty, 1 Brygady Kawalerii oraz 1 Brygady Pancernej pozycji zajmowanych przez 10 Korpus Armijny SS oraz Grupę Korpuśną „Tettau” i rozwinięcia natarcia w kierunku Kołobrzegu.

1 i 2 marca 1 Armia Wojska Polskiego rozbiła obronę niemiecką i przeszła do pościgu. W następnych dniach wspólnie z oddziałami radzieckimi 1 Armia Pancerna okrążyła i zniszczyła w rejonie na południe od Świdwina zgrupowanie 10 Korpusu Armijnego SS. 7 marca, po zakończeniu likwidacji okrążonych oddziałów niemieckich, jednostki polskie osiągnęły rejon Sławoborze–Karlino i rozpoczęły przygotowania do ataku na Kołobrzeg.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy na froncie wschodnim w 1945 roku: