Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Siekierkami (16–20 kwietnia 1945)

Pomnik żołnierza 1 Armii Wojska Polskiego w Warszawie.

fot.Adrian Grycuk/lic. CC BY-SA 3.0 pl Pomnik żołnierza 1 Armii Wojska Polskiego w Warszawie.

Bitwa pod Siekierkami, Siekierki nad Odrą (16–20 kwietnia 1945) – starcie w ramach Forsowania Odry w trakcie Operacji Berlińskiej.

16 kwietnia 1 Front Białoruski rozpoczął operację forsowania Odry. Działająca w jego składzie 1 Armia Wojska Polskiego (dowódca – generał dywizji Stanisław Popławski) otrzymała zadanie przełamania obrony niemieckiej w rejonie Siekierki–Gozdowice, na północny zachód od Kostrzynia.

Działająca na prawym skrzydle wojsk polskich 1 Dywizja Piechoty oraz lewoskrzydłowe 2 i 3 Dywizje Piechoty zdołały po ciężkich walkach uchwycić do wieczora 16 kwietnia przyczółek na zachodnim brzegu rzeki i zdobyć miejscowość Christiansaue (polska nazwa – Wierzbica). Następnego dnia 1 Armia Wojska Polskiego kontynuowała natarcie i osiągnęła linię tak zwanej Starej Odry, gdzie napotkała na silny opór niemiecki. Wykorzystując zdobyty przez oddziały radzieckiej 47 Armii przyczółek na zachodnim brzegu Starej Odry pod Wriezen, 19 kwietnia wojska polskie przeprowadziły siłami 3 i 4 Dywizji Piechoty manewr oskrzydlający oddziały niemieckie od południa. Ułatwiło to jednostkom 1 i 2 Dywizji Piechoty sforsowanie tego samego dnia Starej Odry i przejście do pościgu w kierunku Oranienburga i Berlina.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy na froncie wschodnim w 1945 roku: