Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

23 czerwca. W 1894 roku utworzono Międzynarodowy Komitet Olimpijski

Najważniejsze rocznice

Pierwsze igrzyska zorganizowane przez MKOl odbyły się w 1896 roku.

fot.domena publiczna Pierwsze igrzyska zorganizowane przez MKOl odbyły się w 1896 roku.

23 czerwca 1894 roku w Paryżu założono Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Inicjatorem powołania organizacji był baron Pierre de Coubertin. Tradycję zmagań sportowych wznowiono po ponad piętnastu wiekach przerwy.

Igrzyska olimpijskie, organizowane co cztery lata od 776 roku przed Chrystusem, zniesiono decyzją cesarza Teodozjusza I Wielkiego. Rzymski władca sprzeciwiał im się ze względu na ich rzekomo pogański charakter. Na powrót idei pokojowej rywalizacji trzeba było czekać aż do XIX wieku.

Hasła wskrzeszenia ruchu olimpijskiego pojawiły się już w latach 30. dziewiętnastego stulecia. W 1833 roku w Szwecji powstało Towarzystwo Olimpijskie, które w następny roku zapoczątkowało tak zwane Igrzyska Skandynawskie. W Grecji podobne pomysły realizował Evangelos Zappas, który kilkakrotnie zorganizował narodowe „olimpijskie zawody gimnastyczne”.

Sprawa powrotu do tradycji olimpiad nabrała tempa za sprawą de Coubertina, który zwołał Międzynarodowy Kongres dla Wskrzeszenia Igrzysk Olimpijskich To na nim powołano do życia MKOl, której pierwszym prezesem został Dimitrios Wikielas. Pierwsza nowożytna olimpiada odbyła się już dwa lata później w Atenach. Od tego czasu igrzyska, raz letnie, raz zimowe, odbywają się co dwa lata.