Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

25 czerwca. W 1447 roku Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski

Najważniejsze rocznice

Kazimierz IV Jagiellończyk był królem Polski w latach 1447-1492.

fot.domena publiczna Kazimierz IV Jagiellończyk był królem Polski w latach 1447-1492.

25 czerwca 1447 roku Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na Wawelu na króla Polski. Objęcie przez niego tronu zakończyło trwający od śmierci Władysława III Warneńczyka okres bezkrólewia. Oznaczało również wznowienie unii polsko-litewskiej.

Decyzja o powierzeniu korony młodszemu bratu zmarłego 10 listopada 1444 roku króla zapadła już w kwietniu 1445 roku. Liczono na to, że panujący na Litwie od 1440 roku książę spełni oczekiwania szlachty i będzie dążył do podporządkowania Wielkiego Księstwa Polsce. Kazimierz optował jednak za odtworzeniem unii państw, przynajmniej personalnej, na partnerskich warunkach. Wyraził tę wolę w dwóch kolejnych dokumentach, które ostatecznie zakończyły przedłużający się spór. Pismo z września 1447 roku potwierdzało równorzędność Litwy i Korony, a przywilej z 2 maja 1447 roku gwarantował nienaruszalność terytorium Wielkiego Księstwa.

Wkrótce później doszło do oczekiwanej długo koronacji. Odbyła się w katedrze wawelskiej w Krakowie. Koronę na głowę nowego polskiego monarchy włożył arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot.

Kazimierz IV Jagiellończyk panował do 1492 roku. Przyczynił się do znacznego wzmocnienia pozycji dynastii Jagiellonów na arenie europejskiej.

25 czerwca 1976 roku, w odpowiedzi na ujawnione poprzedniego dnia przez premiera Piotra Jaroszewicza „propozycje zmiany struktury cen”, zakładające kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen wielu podstawowych artykułów spożywczych, na terenie całego kraju zastrajkowało około 40 zakładów pracy.

Najbardziej dramatyczny przebieg miały protesty w Radomiu, Ursusie i Płocku, gdzie robotnicy wyszli poza teren fabryk. Manifestantów brutalnie zaatakowała milicja i ­ ZOMO, aresztując i bijąc (­ ścieżka zdrowia) wielu z nich. Skala protestów społecznych oraz ich intensywność zaskoczyły ekipę­ technokratów. Jeszcze tego samego dnia władze podjęły decyzję o wycofaniu się z propozycji podwyżek cen. Wydarzenia te potocznie nazywane są Polskim Czerwcem ’76.