Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Zdecydowana większość Niemców uważa, że historyczne cierpienia Polaków zostały wystarczająco uznane

Żołnierze niemieccy zrywający godło państwowe, wrzesień 1939 (fot. domena publiczna)

fot.domena publiczna Żołnierze niemieccy zrywający godło państwowe, wrzesień 1939 (fot. domena publiczna)

W Warszawie zaprezentowane zostały wyniki badania, w którym Polacy i Niemcy odpowiedzieli na pytania dotyczące między innymi wpływu drugiej wojny światowej na relacje pomiędzy ich krajami. Są zatrważające.

Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacją Konrada Adenauera zrealizował badanie „Wspólny kierunek, różne perspektywy – polskie i niemieckie spojrzenia na wzajemne relacje oraz porządek światowy”. Na podstawie odpowiedzi respondentów z Polski i Niemiec eksperci mogli poznać odpowiedzi na wiele pytań. Miedzy innymi:

  • Czy 80 lat po wybuchu II wojny światowej wydarzenie to, w polskich i niemieckich opiniach, nadal wpływa na wzajemne relacje?
  • Czy polskie społeczeństwo odczuwa uznanie wpływu Polski i Polaków na przemiany demokratyczne 1989 roku, których okrągłą rocznicę świętujemy? Jak często Niemcy przypisują Polsce i Polakom taki wpływ?
  • Jak 20 lat po wejściu Polski do NATO i 15 latach polskiej obecności w UE Polacy i Niemcy postrzegają skutki tych wydarzeń dla bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie?
  • Jakie oceny Polacy i Niemcy wystawiają światowym przywódcom i gdzie są tu największe różnice?
  • Czy w relacjach z krajem sąsiada powinniśmy, zdaniem respondentów, nastawiać się bardziej na kompromis czy obronę swoich własnych interesów?

Jak możemy przeczytać w materiale, jaki „Onet” przygotował na temat tego badania:

Dobrze stan stosunków polsko-niemieckich oceniło 59 proc. ankietowanych Polaków i 60 proc. Niemców. Odmiennego zdania było 23 proc. naszych rodaków (o 2 pkt proc. więcej niż w badaniu z 2018 r.) i 27 proc. sąsiadów zza Odry (spadek o 17 pkt proc.).

W przypadku Polaków widoczny jest trend pogarszających się opinii o wzajemnych relacjach – w 2012/2013 r. dobre zdanie o relacjach między krajami miało 72 proc. Polaków, w 2016 r. – 67 proc., w 2018 r. – 64 proc. W przypadku Niemców mamy do czynienia z dużą dynamiką zmian ocen – w 2012/2013 r. stosunki polsko-niemieckie jako dobre oceniło 70 proc. Niemców, w 2016 r. było to 45 proc., w 2018 r. – 31 proc.

Granica państwowa polsko-niemiecka, znak graniczny nr. 864, okolice Dobieszczyna (fot. Mateusz War., lic. CCA SA 3.0)

fot.Mateusz War., lic. CCA SA 3.0 Granica państwowa polsko-niemiecka, znak graniczny nr. 864, okolice Dobieszczyna (fot. Mateusz War., lic. CCA SA 3.0)

Z punktu widzenia historyka najciekawsze są jednak odpowiedzi dotyczące wpływu drugiej wojny światowej na relacje polsko-niemieckie. Autorzy raportu z badania uznają go za rzecz niezaprzeczalną i podkreślają, że oba społeczeństwa mają tego świadomość. Jak podaje tvp.info, 32 procent Polaków uważa, że konflikt ten ma wciąż silny wpływ na relacje z Niemcami. 41 procent uważa, że wpływ jest niewielki, 14 procent uznaje, że ten wpływ nie istnieje, a 13 procent nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie.  Bardzo interesujące jest zestawienie tych opinii w kontekście wieku respondentów. Im są starsi, tym większy widzą wpływ drugiej wojny światowej na obecne stosunki polsko-niemieckie. Jak możemy przeczytać w opracowaniu raportu:

Wśród Polaków stosunkowo częściej niż badani z młodszych generacji silny wpływ drugiej wojny światowej na obecne relacje polsko-niemieckie dostrzegają osoby w wieku od sześćdziesięciu pięciu do siedemdziesięciu czterech lat (42%) oraz z najstarszego pokolenia. Spadek odsetka osób, które uważają ten wpływ za silny, można więc tłumaczyć odchodzeniem generacji, które pamiętają wojnę oraz jej bezpośrednie skutki. O silnym wpływie zdecydowanie częściej niż wyborcy Koalicji Europejskiej oraz Wiosny są przekonani zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (46%).

Odbiór po drugiej stronie granicy znacznie się różni. Co czwarty respondent w wieku od dwudziestu pięciu do trzydziestu czterech lat nie dostrzega żadnego wpływu drugiej wojny światowej. Jak podkreślają autorzy raportu, może to wynikać z mniejszej orientacji Niemców w stosunkach polsko-niemieckich, która ich zdaniem wynika z tego, że do głównego nurtu niemieckich mediów nie przedostają się raczej polskie nawiązania do tego konfliktu. Co więcej, aż 79% Niemców uważa, że polskie cierpienia z okresu wojny zostały wystarczająco uznane.

Źródła informacji:

  1. Badanie ISP: 62 proc. Niemców uważa, że historyczne cierpienia Polaków zostały wystarczająco uznane, onet.pl [dostęp 31.05.2019].
  2. Barometr Polska-Niemcy, dw.com [dostęp 31.05.2019].
  3. Niemcy: Historyczne cierpienia Polaków zostały wystarczająco uznane, tvp.info [dostęp 31.05.2019].
  4. Wspólny kierunek, różne perspektywy Polskie i niemieckie spojrzenia na wzajemne relacje oraz porządek światowy Barometr Polska-Niemcy 2019, isp.org.pl [dostęp 31.05.2019].

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.