Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

2 marca. W 1919 roku rozpoczął się zjazd, który powołał III Międzynarodówkę Komunistyczną

Najważniejsze rocznice

Warunki przyjęcia do nowej organizacji ustalono dopiero na II zjeździe, który odbył się w lipcu 1920 roku w Piotrogrodzie.

fot.Viktor Bulla/domena publiczna Warunki przyjęcia do nowej organizacji ustalono dopiero na II zjeździe, który odbył się w lipcu 1920 roku w Piotrogrodzie.

2 marca 1919 roku rozpoczął się w Moskwie zjazd, na którym powołano III Międzynarodówkę Komunistyczną (Komintern). W spotkaniu uczestniczyło 52 delegatów 19 partii komunistycznych, w tym reprezentacja Komunistycznej Partii Polski. Spotkanie trwało do 6 marca.

Inicjatorem powstania nowej międzynarodowej organizacji robotniczej był Włodzimierz Lenin. Miała ona zastąpić istniejącą od 1889 roku II Międzynarodówkę, której działalność faktycznie ustała podczas I wojny światowej. Komintern miał kontynuować dzieło rozpoczęte przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa i być nowym narzędziem szerzenia idei komunistycznych, rozpowszechniania wśród robotników haseł proletariackiej demokracji i promocji tworzenia rad robotniczych.

III Międzynarodówka od samego początku była zdominowana przez bolszewików, którzy po zwycięstwie w Rosji rościli sobie prawa do miana przywódców światowej rewolucji. Na czele Komitetu Wykonawczego organizacji stanął Grigorij Zinowjew, członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii (bolszewików). Warunki przystąpienia do niej opracował natomiast w 1920 roku sam Lenin.

Komintern istniał do 15 maja 1943 roku, kiedy został rozwiązany decyzją Józefa Stalina. W jej miejsce w 1947 roku powołano Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominform).