Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kliszowem (19 lipca 1702)

Bitwa pod Kliszowem, Kliszów (19 lipca 1702) – W czasie wielkiej wojny północnej doszło do spotkania armii sasko-polskiej króla Augusta II (ok. 21 tys. ludzi) z 20-tysięczną armią szwedzką Karola XII. Oba wojska, rozdzielone jedynie niewielkim bagienkiem, stanęły na polu pod Kliszowem (pow. pińczowski). Aby zwiększyć siłę ognia swoich wojsk, Karol XII pomiędzy oddziałami jazdy ustawił oddziały piechoty i artylerii. Uderzenie wojsk szwedzkich ruszyło na prawe skrzydło sił Augusta, na którym stały liczące ok. 6 tys. ludzi oddziały hetmana wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego.

Atak został odparty, jednak kiedy Lubomirski rzucił do kontrataku całą swoją jazdę, ta została powstrzymana ogniem szwedzkiej piechoty i artylerii. Zniechęcony porażką hetman, mimo niewielkich strat, wycofał się z bitwy. Odejście wojsk koronnych odsłoniło prawe skrzydło armii saskiej.
W tym czasie lewe, dowodzone przez marszałka Adama von Steinau, wykonało nieudaną próbę przełamania prawego skrzydła szwedzkiego. O zwycięstwie Szwedów zadecydował atak na odsłonięte z powodu ucieczki Lubomirskiego skrzydło armii saskiej. Rozbita armia saska wycofała się w kierunku Krakowa, pozostawiając przeciwnikowi wszystkie działa i cały tabor.

Straty wojsk Augusta wyniosły ok. 2 tys. zabitych i 1,7 tys. rannych. Szwedzi stracili 500 zabitych i 800 rannych.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały na temat bitwy pod Kliszowem z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Pobieranie danych…