Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Trzecia bitwa pod Berezyną Górną (czerwiec-lipiec 1920)

Trzecia bitwa pod Berezyną Górną (czerwiec-lipiec 1920) – miasteczko na Białorusi było trzykrotnie widownią walk podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Na przełomie czerwca i lipca 1920, podczas kolejnej ofensywy sił Michaiła Tuchaczewskiego rejon miasteczka był widownią zaciętych walk 15 Dywizji Piechoty z 3 brygadami strzelców sowieckich. Uzyskały one wsparcie LVI dywizji strzeleckiej dla przełamania frontu w tym rejonie. Groźba okrążenia przez czerwonoarmistów wymusiła odwrót polskich oddziałów.

Pozostałe starcia pod Berezyną Górną odbyły się między 30 października a 3 listopada 1919 roku oraz między 16 a 21 maja 1920 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie końcowe pochodzi od redakcji.