Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Salichą (26 czerwca 1863)

Szwadrony Jazdy Wołyńskiej brały udział m.in. w bitwie pod Salichą. Na ilustracji XIX-wieczne przedstawienie tej formacji.

fot.Roman Rupniewski- domena publiczna Szwadrony Jazdy Wołyńskiej brały udział m.in. w bitwie pod Salichą. Na ilustracji XIX-wieczne przedstawienie tej formacji.

fot.Roman Rupniewski- domena publicznaBitwa pod Salichą (26 czerwca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

5 szwadronów jazdy wołyńskiej pułkownika Edmunda Różyckiego (284 ludzi) stoczyło dwugodzinny bój z liczącą 720 piechoty i jazdy kolumną rosyjską niedaleko Starego Konstantynowa (powiat zasławski). Mimo posiłków 3 rot piechoty Rosjanie ponieśli dotkliwe straty: 200 zabitych i rannych oraz sprzęt wojenny. Poległo 12 polskich kawalerzystów, a 21 zostało rannych. Jednak oddział Różyckiego, naciskany przez następne siły rosyjskie, został rychło zmuszony do przekroczenia granicy austriackiej.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w czerwcu 1863 roku: