Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Mołowidami (3 czerwca 1863)

Patrol powstańczy – obraz Maksymiliana Gierymskiego, ok. 1873 roku.

fot.Maksymilian Gierymski/ domena publiczna Patrol powstańczy – obraz Maksymiliana Gierymskiego, ok. 1873 roku.

Bitwa pod Mołowidami, Mołowidy (3 czerwca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

W zasadzkę, zorganizowaną przez dowodzącego kilku partiami powstańczymi w pow. słonimskim na Polesiu Aleksandra Lenkiewicza (łącznie ponad 300 ochotników), dostała się rosyjska kolumna pułkownika Bułharyna złożona z 3 rot piechoty i 4 armat. Zaskoczona, poniosła znaczne straty – ok. 200 zabitych, głównie od ognia własnych kartaczy; Polaków poległo 18.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w czerwcu 1863 roku: