Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Komorowem (20 czerwca 1863)

Część żołnierzy ze zgrupowania generała Zygmunta Jordana (na zdjęciu), nieudaną bitwę pod Komorowem przypłaciła życiem.

fot.domena publiczna Część żołnierzy ze zgrupowania generała Zygmunta Jordana (na zdjęciu), nieudaną bitwę pod Komorowem przypłaciła życiem.

fot.domena publiczna Bitwa pod Komorowem, Komorów (20 czerwca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Część zgrupowania generała Zygmunta Jordana, licząca 400 powstańców dowodzonych przez majora „Chościakiewicza” Jana Popiela, wkroczywszy z Galicji do Kongresówki, została zaatakowana w strefie przygranicznej, blisko wałów wiślanych (powiat stopnicki) przez 4 roty piechoty rosyjskiej, 2 szwadrony dragonów i sotnię kozaków. Po 7-godzinnej walce tylko garstce powstańców udało się, zgodnie z planem, przebić w stronę lasów staszowskich, reszta poszła w rozsypkę lub przeprawiła się przez Wisłę na powrót do Galicji. 56 poszło do niewoli lub zostało internowanych. Nieudaną wyprawę przypłaciło życiem 80 ochotników.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w czerwcu 1863 roku: