Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Draginiami (22 czerwca 1863)

Kosynierzy na obrazie Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami”.

fot.Jan Matejko/ domena publiczna Kosynierzy na obrazie Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami”.

Bitwa pod Draginiami, Draginie (22 czerwca 1863) – bitwa pomiędzy polskimi oddziałami a armią rosyjską w czasie powstania styczniowego.

Obozujący w lasach powiatu szawelskiego (Litwa), liczący 400 ochotników oddział Bolesława Dłuskiego zaskoczył wczesnym rankiem atak kolumny wojsk rosyjskich. Dwukrotne natarcie, które nie przyniosło powodzenia, Rosjanie okupili stratą 2 doborowych rot strzeleckich, w większości potopionych w bagnach lub poległych od kul i kos powstańczych. Polacy stracili 9 poległych i 8 rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w czerwcu 1863 roku: