Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Naguszewem (3 czerwca 1863)

Kosynierzy byli ochotniczą formacją wojska polskiego  w czasie Powstania Styczniowego. Odegrali także ważną rolę w bitwie pod Naguszewem.

fot.domena publiczna Kosynierzy byli ochotniczą formacją wojska polskiego w czasie Powstania Styczniowego. Odegrali także ważną rolę w bitwie pod Naguszewem.

fot.domena publiczna Bitwa pod Naguszewem (3 czerwca 1863) bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Partie powstańcze pod ogólnym dowództwem Maksymiliana Broniewskiego, koncentrujące się w lasach ostrowskich (powiat ostrołęcki), zostały zaskoczone przez kolumnę rosyjską złożoną z 3 rot piechoty, szwadronu huzarów i pół sotni kozaków. Mimo iż dowódca wraz z jazdą szybko zrejterował, piechota kurpiowska urządziła Rosjanom prawdziwą rzeź. Przerwało ją dopiero przybycie posiłków generała Tolla. Kosynierzy zdołali się jednak przebić w stronę Bugu. Straty polskie były znaczne: 110 zabitych i 20 rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w czerwcu 1863 roku: