Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Gruszkami (28 czerwca 1863)

Herb guberni augustowskiej, do której administracyjnie przynależała miejscowość Gruszki.

fot.domena publiczna Herb guberni augustowskiej, do której administracyjnie przynależała miejscowość Gruszki.

Bitwa pod Gruszkami, Gruszki (28 czerwca 1863) – bitwa pomiędzy siłami polskimi a armią rosyjską w czasie powstania styczniowego.

Wymykający się dowodzącemu pacyfikacją Augustowskiego generałowi Emilowi księciu Wittgensteinowi zreorganizowany oddział pułkownika „Wawra” Konstantego Ramotowskiego, liczący ponad 600 ochotników, został wreszcie osaczony przez 4 rosyjskie kolumny o łącznej sile 9 rot piechoty w lasach sztabińskich. Pierwszy atak Rosjan został odparty, ale wobec ich przewagi „Wawer” nakazał odwrót, którego sprawny przebieg zapobiegł okrążeniu powstańców. Straty rosyjskie wyniosły 100 zabitych i rannych, Polaków poległo 18, a 25 zostało rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w czerwcu 1863 roku: