Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ignacewem (9 czerwca 1863)

Drugim starciem w rejonie powiatu konińskiego w czasie Powstania Styczniowego dowodził pułkownik Edmund Callier.

fot.domena publiczna Drugim starciem w rejonie powiatu konińskiego w czasie Powstania Styczniowego dowodził pułkownik Edmund Callier.

Bitwa pod Ignacewem, Ignacewo (9 czerwca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Drugie starcie sił powstańczych w tym rejonie (powiat koniński), dowodzonych tym razem przez pułkownika Edmunda Calliera, z nadciągającą z 3 stron kolumną wojsk rosyjskich (2 roty piechoty, huzarzy i kozacy). Polacy zdołali utrzymać plac boju, tracąc 10 rannych i 4 zabitych. Straty Rosjan wyniosły 70 zabitych i rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w czerwcu 1863 roku: