Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Rąblowem (14 maja 1944) ­

Pomnik upamiętniający bitwę pod Rąblowem.

fot.Janmad/lic. CC BY 3.0 Pomnik upamiętniający bitwę pod Rąblowem.

Bitwa pod Rąblowem, Rąblów (14 maja 1944) ­- bitwa stoczona pomiędzy oddziałami partyzanckimi polsko-radzieckimi a oddziałami Wehrmachtu.

Przemieszczające się z lasów parczewskich do janowskich, liczące około 600 osób zgrupowanie partyzanckie Armii Ludowej (dowódca – podpułkownik Mieczysław Moczar, pseudonim „Mietek”) rankiem 14 maja dotarło w rejon miejscowości Rąblów, na południowy wschód od Puław, gdzie zostało zlokalizowane i zbombardowane przez niemieckie lotnictwo uczestniczące w przeciwpartyzanckiej operacji „Maigewitter” („Burza Majowa”).

Wkrótce potem zgrupowanie to, wraz z dwoma miejscowymi plutonami Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich oraz działającą w tym regionie radziecką grupą dywersyjną pod dowództwem kapitana W. Kolesniczenki (łącznie około 900 osób), zostało okrążone przez 5 batalionów niemieckich, które przypuściły szturm na pozycje partyzantów.

Po całodziennej bitwie oddziałom leśnym udało się pod osłoną nocy wymknąć z okrążenia. Większość żołnierzy Armii Ludowej powróciła do lasów parczewskich, część natomiast podjęła dalszy marsz w kierunku lasów janowskich. Straty partyzantów wyniosły około 40 poległych i 40–50 rannych.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy partyzanckie i walki na terenie kraju przed powstaniem warszawskim: