Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Czy Watykan ukrywa dowody na to, że we wczesnym średniowieczu kobiety mogły być księżmi?

Na mozaice z VII wieku Maryja miała na sobie biskupi paliusz. Wiemy o tym tylko dzięki temu, że zachowała się XIX-wieczna ilustracja mozaiki. Na oryginalnym dziele czerwone płytki tworzące krzyż zastąpiono bowiem białymi – by zamaskować prawdziwą symbolikę pasa.

fot.Giovanni Battista de Rossi/domena publiczna Na mozaice z VII wieku Maryja miała na sobie biskupi paliusz. Wiemy o tym tylko dzięki temu, że zachowała się XIX-wieczna ilustracja mozaiki. Na oryginalnym dziele czerwone płytki tworzące krzyż zastąpiono bowiem białymi – by zamaskować prawdziwą symbolikę pasa.

Kościół katolicki od wieków zakazuje kapłaństwa kobiet. Jednak jak przekonuje znana historyczka sztuki, nie zawsze tak było. W społecznościach wczesnochrześcijańskich panie pełniły funkcje księży oraz biskupów – a Watykan ma na to mocne dowody. Tyle tylko, że celowo je ukrywa…

Według kodeksu prawa kanonicznego „święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony”. Przeciwnicy zakazu ordynacji kobiet podkreślają, iż praktyka ta jest dyskryminująca, a ponadto niezgodna z historią Kościoła. Wielu badaczy zwraca uwagę i jeszcze do XV wieku panie bywały wyświęcane na księży.

Zdaniem doktor historii sztuki Ally Kateusz istniały na to mocne dowody w postaci dzieł sztuki przedstawiających kobiety pełniące role liturgiczne, Watykan włożył jednak sporo wysiłku, by… je ukryć. Analizując trzy wczesne wizerunki chrześcijan (dwa z piątego, a jeden z początku szóstego wieku), które dotrwały do naszych czasów, badaczka doszła do wniosku, iż na wszystkich widnieją kobiety kapłanki.

Jak podkreśla dr Kateusz, dzieła sztuki sugerują, iż kobiety i mężczyźni w pierwszych stuleciach istnienia chrześcijaństwa pełnili przy ołtarzu takie same role – na płaskorzeźbie z kości słoniowej zachowanej z dawnej bazyliki Świętego Piotra (w jej miejscu stoi obecnie nowa świątynia) widnieje nawet kobieta unosząca kielich nad ołtarzem, co dziś jest zarezerwowane dla księży.

Historyczka powołuje się również m.in. na pochodzącą z VII wieku mozaikę znajdującą się w batysterium Świętego Jana w Rzymie, przedstawiającą Matkę Boską w tradycyjnym niebieskim stroju i paliuszu biskupim z czerwonym krzyżem. Maryja ma podniesione ramiona „jak gdyby sprawowała Eucharystię; to symboliczny sposób ukazania, że była ona przywódczynią kościoła” – argumentuje dr Kateusz.

Zgodnie ze średniowiecznymi opowieściami kobieta miała również zasiadać na papieskim tronie. Płeć papieżycy Joanny wyszła na jaw, gdy niespodziewanie urodziła dziecko.

fot.Giovanni Boccaccio/domena publiczna Zgodnie ze średniowiecznymi opowieściami kobieta miała również zasiadać na papieskim tronie. Płeć papieżycy Joanny wyszła na jaw, gdy niespodziewanie urodziła dziecko.

Obecnie mozaika jest niemal w całości za barokowym ołtarzem (w przeciwieństwie do innych dzieł z tego okresu, które są dziś wręcz eksponowane) – zdaniem badaczki uczyniono to z premedytacją około 1916 roku, kiedy Watykan zakazał ukazywania Marii jako biskupa, by ukryć dowody na ordynację kobiet we wczesnym chrześcijaństwie. Co więcej, kiedy płytki tworzące czerwony krzyż na paliuszu zaczęły wypadać, zastąpiono je białymi – żeby zamaskować pierwotne znaczenie pasa.

To nie pierwszy przypadek celowego wymazywania kobiet z historii kościoła. Kilka lat temu Elizabeth Schrader na podstawie analizy wczesnochrześcijańskich manuskryptów wykazała, iż dawni skrybowie z rozmysłem pomniejszali rolę Marii Magdaleny podczas przepisywania poświęconych jej fragmentów Biblii.

Według długiej średniowiecznej tradycji kobieta miała nawet zasiadać na tronie świętego Piotra. Papieżyca Joanna była ponoć następczynią Leona IV, a jej płeć wyszła na jaw, gdy niespodziewanie… urodziła dziecko. Czy w tej opowieści kryje się choć szczypta prawdy? Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Źródła informacji:

  1. Christopher Lamb, Women present at the altars in early Christianity, argues academic, The Tablet (dostęp: 9.07.2019).
  2. Sarah Mac Donald, Girl power: Vatican ‚hid art that showed female priests’, Independent (dostęp: 9.07.2019).
  3. Candida Moss, Did the Vatican Hide Art That Depicted Female Priests?, The Daily Beast (dostęp: 9.07.2019).

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.