Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Potyczka pod Chotczą (28-29 października 1944)

Oddziały Armii Ludowej biorące udział w walkach. Fotografia poglądowa.

fot.domena publiczna Oddziały Armii Ludowej biorące udział w walkach. Fotografia poglądowa.

Potyczka pod Chotczą, Chotcza (28-29 października 1944) – starcie kieleckiego zgrupowania partyzanckiego Armii Ludowej, przebijającego się w nocy z 28 na 29 października przez linie niemieckie na radziecką stronę frontu w rejonie ujścia rzeki Iłżanki do Wisły na południe od Puław.

Trzon liczącego około tysiąc osób zgrupowania stanowiły oddziały 2 Brygady Armii Ludowej „Świt” oraz 10 Brygady Armii Ludowej „Zwycięstwo”. Komendę nad całością sprawował dowódca 2 Brygady kapitan Tadeusz Łęcki, pseudonim „Orkan”. W trakcie walk zginęło około 170 partyzantów, a znaczna część odniosła rany.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Bitwy partyzanckie i walki na terenie kraju we wrześniu i październiku 1944 roku: