Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Gruszką (29–30 września 1944)

Pomnik upamiętniający bitwę pod Gruszką.

fot.Avalokitesvara/lic. CC BY-SA 4.0 Pomnik upamiętniający bitwę pod Gruszką.

Bitwa pod Gruszką (29–30 września 1944) – bitwa stoczona w trakcie działań na froncie wschodnim, pomiędzy wojskami niemieckimi a polskimi i radzieckimi partyzantami.

Rankiem 29 września liczące około 1500 osób i dowodzone przez majora Henryka Połowniaka, pseudonim „Zygmunt”, zgrupowanie Armii Ludowej, w składzie: 1 Brygada Armii Ludowej imienia Ziemi Kieleckiej, 2 Brygada Armii Ludowej „Świt”, przybyła z lasów suchedniowskich 11 Brygada Armii Ludowej „Wolność” oraz kilka innych, mniejszych oddziałów leśnych, zostało otoczone przez 5 tysięcy żołnierzy i żandarmów niemieckich w rejonie wsi Gruszka, 20 kilometrów na północny zachód od Kielc.

Przeprowadzony przez nieprzyjaciela koncentryczny atak doprowadził do zajęcia Gruszki w godzinach popołudniowych i rozcięcia obrony oddziałów Armii Ludowej na dwa izolowane ośrodki. Mimo tego sukcesu Niemcom nie udało się rozczłonkować szyków obronnych partyzantów, którzy w nocy z 29 na 30 września zdołali wyrwać się z okrążenia w zwartych oddziałach. Straty zgrupowania wyniosły około 50 zabitych i 70 rannych.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy partyzanckie i walki na terenie okupowanego kraju we wrześniu i październiku 1944 roku: