Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

29 października. W 1611 roku zdetronizowany car Wasyl IV złożył hołd Zygmuntowi III Wazie

Najważniejsze rocznice

Wasyl i jego bracia złożyli pokłon polskiemu królowi.

fot.Jan Kanty Szwedkowski/domena publiczna Wasyl i jego bracia złożyli pokłon polskiemu królowi.

29 października 1611 roku zdetronizowany car Wasyl IV wraz z braćmi, Dymitrem i Iwanem, złożył hołd królowi polskiemu Zygmuntowi III Wazie.

Hołd braci Szujskich był jednym z największych triumfów Rzeczpospolitej w trakcie wojny polsko-rosyjskiej, toczącej się w latach 1609-1618. Zygmunt III Waza zabiegał o tron moskiewski dla swojego syna, Władysława. W 1610 roku uzyskał na to zgodę patriarchy moskiewskiego Filareta, a następnie – już po zwycięstwie hetmana Żółkiewskiego pod Kłuszynem i zdetronizowaniu Wasyla IV – także moskiewskich bojarów.

Polskie chorągwie wkroczyły na Kreml we wrześniu 1610 roku. Ponad rok później Żółkiewski wrócił do Warszawy. W jego orszaku znajdowali się bracia Szujscy, którzy zostali przedstawieni polskiemu królowi na sejmie i złożyli mu wówczas przysięgę wierności.

Polska przewaga w konflikcie nie przetrwała niestety dużo dłużej. 7 listopada 1612 roku załoga polska została wypędzona z Kremla. W kolejnym roku nowym carem został syn Filareta, Michał, który dał początek dynastii Romanowów.