Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa w Lasach Przysuskich (26 września 1944)

W walkach w Lasach Przysuskich brały udział oddziały majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala".

fot.domena publiczna W walkach w Lasach Przysuskich brały udział oddziały majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Bitwa w Lasach Przysuskich, Lasy Przysuskie (26 września 1944) – starcie wojsk hitlerowskich z oddziałami Armii Krajowej na terenie okupowanej Polski.

Stacjonujące we wsiach Gałki i Stefanów, położonych wśród lasów w rejonie miejscowości Przysucha, na wschód od Opoczna (północna Kielecczyzna) zgrupowanie 25 i 72 pułku piechoty Armii Krajowej (tak zwane Zgrupowanie Przysucha; łącznie ponad 1200 osób) pod dowództwem majora Rudolfa Majewskiego, pseudonim „Leśniak”, zostało w nocy z 25 na 26 września okrążone przez 2 bataliony Wehrmachtu, kompanię SS i zmotoryzowane oddziały żandarmerii pod dowództwem pułkownika Gustawa Dersteina (łącznie około 1100 osób), wykonujące pacyfikacyjną operację „Waldkater”.

26 września rano partyzanci podjęli walkę w oparciu o pozycje obronne w rejonie Stefanowa (tak zwany „Obóz Warowny Przysucha”), następnie wycofali się stamtąd na południowy wschód, aby koło godziny 13 wykonać przeciwuderzenie na pacyfikujących wieś Niemców. Po całodziennej walce straty nieprzyjaciela wyniosły 89 zabitych i około 200 rannych, straty zgrupowania – 20 poległych i ponad 20 rannych.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy partyzanckie i walki na terenie okupowanego kraju we wrześniu i październiku 1944 roku: