Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Jaktorowem (29 września 1944)

Krzyż z pomnika na cmentarzu w Budach Zosinych, na którym spoczywają polegli w bitwie pod Jaktorowem.

fot.Meteor2017/lic. CC BY-SA 3.0 Krzyż z pomnika na cmentarzu w Budach Zosinych, na którym spoczywają polegli w bitwie pod Jaktorowem.

Bitwa pod Jaktorowem, Jaktorów (29 września 1944) – bitwa oddziału Armii Krajowej „Kampinos” w czasie Powstania Warszawskiego.

Wycofujące się z Puszczy Kampinoskiej na południe, z zamiarem przebicia się w rejon Gór Świętokrzyskich, liczące około 1200 żołnierzy zgrupowanie Armii Krajowej „Kampinos” (dowódca – major Alfons Kotowski, pseudonim „Okoń”) zostało 29 września otoczone w rejonie Jaktorowa, w pobliżu Żyrardowa, przez oddziały Wehrmachtu, SS i policji działające w ramach grupy „Bernard”.

Po całodziennej walce zgrupowanie to zostało rozbite. Zginęło około 150 partyzantów (w tym major Kotowski), rannych zostało 120, zaś do niewoli trafiło 150. Straty niemieckie wyniosły około 200 zabitych i rannych. Po bitwie resztki oddziałów polskich wycofały się na południe, w rejon Nowego Miasta nad Pilicą.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy partyzanckie i walki na terenie okupowanego kraju we wrześniu i październiku 1944 roku: