Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

21 lipca. W 1342 roku Ludwik Andegaweński został królem Węgier

Najważniejsze rocznice

Ludwik Węgierski rządził na Węgrzech i w Chorwacji w latach 1342-1382.

fot.János Thuróczy/domena publiczna Ludwik Węgierski rządził na Węgrzech i w Chorwacji w latach 1342-1382.

21 lipca 1342 roku Ludwik Andegaweński został królem Węgier i Chorwacji. Był drugim, po ojcu Karolu Robercie, władcą tych państw z dynastii Andegawenów.

Francuska dynastia Andegawenów zdobyła tron węgierski i chorwacki w pierwszej dekadzie XIV stulecia. Karol Robert został koronowany w sierpniu 1310 roku. Rządził krajem przez 32 lata.

Ludwik, koronowany przez Csanáda Telegdiego, arcybiskupa Esztergom pięć dni po śmierci ojca, okazał się bardzo przedsiębiorczym monarchą. Wkrótce po objęciu władzy na Węgrzech próbował zdobyć Neapol. Interweniował także na Rusi i angażował się zbrojnie na Bałkanach, dzięki czemu udało mu się zhołdować Serbię i część Bułgarii.

Dzięki staraniom swoim i swojej matki, Elżbiety Łokietkówny, siostry króla Kazimierza III Wielkiego, Ludwik zdołał zapewnić sobie sukcesję w Polsce w wypadku bezdzietnej śmierci monarchy. Dzięki temu 17 listopada 1370 roku, po śmierci ostatniego Piasta, został koronowany na króla Polski.

Ludwik rządził do 1382 roku. Zmarł, nie pozostawiwszy męskiego potomka. Władza w podległych mu krajach przeszła na jego córki, Marię i Jadwigę.