Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

17 lipca. W 1945 roku rozpoczęła się konferencja w Poczdamie

Najważniejsze rocznice

W spotkaniu uczestniczyli Józef Stalin, Harry Truman i Winston Churchill, zastąpiony później przez Clementa Attlee.

fot.domena publiczna W spotkaniu uczestniczyli Józef Stalin, Harry Truman i Winston Churchill, zastąpiony później przez Clementa Attlee.

17 lipca 1945 roku rozpoczęła się konferencja w Poczdamie. Przywódcy Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i USA obradowali do 2 sierpnia.

Konferencja w Poczdamie była ostatnią z serii konferencji Wielkiej Trójki. Brali w niej udział Józef Stalin, Harry Truman (który zastąpił na stanowisku prezydenta USA zmarłego w kwietniu 1945 roku Franklina Delano Roosevelta), a także – ze strony Wielkiej Brytanii – kolejno Winston Churchill i Clement Attlee. Ich decyzje przesądziły o kształcie powojennego świata.

Najważniejsze postanowienia konferencji zostały zawarte w deklaracji poczdamskiej. Ustalono, że Niemcy, które obarczono odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej, zostaną zdemilitaryzowane, zdenazyfikowane, zdecentralizowane, zdekartelizowane i zdemokratyzowane. Nałożono na nie również obowiązek wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych państw.

Podczas spotkana Wielkiej Trójki podjęto także decyzję w sprawie ukarania zbrodniarzy hitlerowskich. Zrealizowano ją później poprzez procesy norymberskie. Dodatkowo dyskutowano sprawę wschodniej granicy Niemiec. Przyjęto radziecki postulat przesunięcia jej znacznie na zachód, tak, by część wschodnich ziem niemieckich zrekompensowała Polsce utratę Kresów.