Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Polichnem (18 lipca 1863)

"Patrol powstańczy" Władysława Aleksandra Maleckiego.

fot.Alekander Malecki/ domena publiczna „Patrol powstańczy” Władysława Aleksandra Maleckiego.

Bitwa pod Polichnem, Polichno (18 lipca 1863) – potyczka pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego

Oddział pułkownika Tomasza Wierzbickiego, złożony z dobrze uzbrojonych 350 strzelców i kawalerzystów, urządził 14 km na południowy wschód od Kraśnika (powiat zamojski), na leśnym trakcie zasadzkę na kolumnę Rosjan. Skutkiem słabego wyszkolenia powstańców zaskoczenie nie w pełni się powiodło. Jednak kolumna rosyjska została rozproszona i zmuszona do odwrotu. Rosjanie ponieśli znaczne straty (50 rannych i co najmniej 11 zabitych). Polaków poległo 14, a 29 zostało rannych. 

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lipcu 1863 roku: