Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ossą (10 lipca 1863)

Major Ludwik Żychliński.

fot.domena publiczna Major Ludwik Żychliński.

Bitwa pod Ossą (10 lipca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania listopadowego.

Starcie oddziału majora Ludwika Żychlińskiego (ok. 1100 strzelców i kosynierów) z kolumną majora Szukalskiego w powiecie opoczyńskim, uwieńczone zwycięstwem Polaków. Wieczorem na placu boju pozostało 28 poległych Rosjan i 5 jeńców, rannych zdołali zabrać, wycofując się w stronę Nowego Miasta. Powstańcy stracili 4 zabitych i 16 rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lipcu 1863 roku: