Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kaniwolą (24 lipca 1863)

Kamień upamiętniający bitwę pod Kaniwolą.

fot.Happa/ domena publiczna Kamień upamiętniający bitwę pod Kaniwolą.

Bitwa pod Kaniwolą (24 lipca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Złożone z kilku partii (Bronisława Deskura, Karola Krysińskiego, Tomasza Wierzbickiego, Józefa Władysława Ruckiego, Niedźwiedzkiego) zgrupowanie powstańcze generała „Kruka” Michała Heydenreicha, koncentrujące się w lasach powiatu krasnostawskiego, w sile ponad 1350 jazdy i piechoty zaatakowało na leśnym trakcie maszerującą od Radzynia kolumnę rosyjską (6 rot piechoty, szwadron ułanów, sotnia kozaków i 2 armaty). Z powodu złej synchronizacji działań poszczególnych oddziałów zaskoczenie nie powiodło się jednak i Rosjanie przejęli inicjatywę. Straty polskie wyniosły ok. 30 poległych i tyluż rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lipcu 1863 roku: