Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Korytnicami (28 lipca 1863)

Drzeworyt przedstawiający Leszka Wiśniowskiego oraz innych poległych w powstaniu styczniowym.

fot.W.T i J. M., Kolekcja Rapperswilska/ domena publiczna Drzeworyt przedstawiający Leszka Wiśniowskiego oraz innych poległych w powstaniu styczniowym.

Bitwa pod Korytnicami, Korytnice (28 lipca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Sformowany w Galicji oddział Leszka Wiśniowskiego wkroczył na Wołyń, gdzie został okrążony w lasach w powiecie włodzimierskim przez znaczne siły rosyjskie (3 roty piechoty, 3 szwadrony kawalerii, pół sotni kozaków i artylerię). Nierówny bój, mimo mężnej postawy powstańców, zakończył się wyparciem niedobitków za kordon. Straty polskie wyniosły 30 zabitych oraz znaczną liczbę jeńców.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lipcu 1863 roku: