Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Radziwiłłów (2 lipca 1863)

Generał Józef Wysocki.

fot.domena publiczna Generał Józef Wysocki.

Bitwa o Radziwiłłów (2 lipca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Przygotowana w Galicji duża wyprawa zbrojna na Wołyń pod ogólnym dowództwem generała Józefa Wysockiego przekroczyła w 3 grupach (łącznie ok. 1500 powstańców) granicę i zaatakowała miasto Radziwiłłów (powiat krzemieniecki), w którym stacjonowało pół tysiąca rosyjskich żołnierzy. Źle skoordynowany atak nie powiódł się i powstańcy poszli w rozsypkę. Większość młodych ochotników, po kilkudniowym błąkaniu się, przedostała się na powrót do zaboru austriackiego.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lipcu 1863 roku: