Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Częstoborowicami (30 lipca 1863)

Rzeź powstańców pod Częstoborowicami.

Rzeź powstańców pod Częstoborowicami.

Bitwa pod Częstoborowicami, Częstoborowice (30 lipca 1863) – żołnierze polscy starli się z armią rosyjską w czasie powstania styczniowego.

Liczące kilkuset ochotników oddziały Józefa Jankowskiego i Adama Andrzeja Zielińskiego zaskoczyła na postoju (powiat krasnostawski) kolumna pułkownika Baumgartena (3 roty piechoty, szwadron ułanów, sotnia kozaków i 2 działa). Odwrót w trudnych warunkach terenowych (głębokie wąwozy) powiódł się tylko części powstańców. Poległo ich 106, a 150 zostało rannych. Wziętych do niewoli Rosjanie mordowali.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lipcu 1863 roku: