Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Nową Wsią (26 kwietnia 1863)

Edmund Taczanowski

fot.domena publiczna Edmund Taczanowski

Bitwa pod Nową Wsią, Nowa Wieś (26 kwietnia 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Wkraczające z Poznańskiego 3 oddziały powstańcze: generała Edmunda Taczanowskiego, Emila Faucheux i pułkownika Leona Younga de Blankenheim napotkały w lasach kazimierzowskich nieopodal Radziejowa na Kujawach liczącą 700 żołnierzy kolumnę majora Nelidowa. Natarcie oddziału Younga zmusiło Rosjan do odwrotu i schronienia się na terytorium Prus. Po kilku dniach Rosjanie z bronią powrócili do Królestwa. Powstańcy utracili 24 zabitych i 26 rannych.

Do wcześniejszego starcia w tym samym rejonie doszło 21 kwietnia 1863 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w kwietniu 1863 roku: