Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Gnietynami (21 kwietnia 1863)

Zygmunt Sierakowski, dowódca powstania na Żmudzi

fot.domena publiczna Zygmunt Sierakowski, dowódca powstania na Żmudzi

Bitwa pod Gnietynami, Gnietyny (21 kwietnia 1863) – starcie oddziałów polskich z armią rosyjska w czasie trwania powstania styczniowego.

Obozujący w Puszczy Rogowskiej (powiat wiłkomierski) liczący 300 powstańców oddział pułkownika „Dołęgi” Zygmunta Sierakowskiego zaatakowała kolumna wojsk rosyjskich majora Kawera złożona z kilku rot piechoty, szwadronu ułanów i sotni kozaków. Uprzedzony Sierakowski zaskoczył ich na błotnistej drodze ogniem, wywołując zamieszanie przechodzące w panikę. Poległo 40 Rosjan, a 60 zostało rannych, nadto powstańcy zdobyli zapasy sprzętu wojskowego, tracąc przy tym 2 zabitych i 4 rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w kwietniu 1863 roku: